5.Still002
אוקטובר 25, 2012

מהלך רוחני שרבים לא יודעים מכונה "בת קול",
השנייה הזאת שבעולם הרוחני מוכרזת ההצלחה של כל אחד מאיתנו.
מהי אותה בת קול ואיך שולטים עליה?

5.Still001

היקום בנוי מכמה עולמות, רוחניים וגשמיים,
ולכל עולם חוקים משלו, אליהו שירי מסביר על
שניים מהחשובים לנו והמשפיעים על חיינו באופן המיידי.

בלוג3
אוקטובר 11, 2012

סוד גדול מאוד מתגלה לנו עיקרון גדול שיעזור לנו להבין
איך להוביל את השפע למקום הנכון בזמן הנכון.

 

kaballah2
אוקטובר 3, 2012

איך קוראים לבורא עולם להתפלל עליך?
אליהו שירי עם עוד סודות ומושגים מתורת הקבלה.

2.Still001
ספטמבר 24, 2012

אליהו שירי מלמד אותנו על עשר
הספירות דרכן יורד השפע לעולם.
ומהם החלקים בקבלה אותם אסור
ללמוד, הישר מיער ביריה למרגלות צפת.